MASTIF NEAPOLITAŃSKI MASTINO NAPOLETANO Neapolio mastinas МАСТИНО НАПОЛЕТАНО NEAPOLITAN MASTIFF MATIN DE NAPLES Nápolyi masztiff NAPULJSKI MASTIF Napolitansk Mastiff ΜΑΣΤΙΝΟ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ – ΜΑΣΤΙΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Mastín Napolitano Napoletaanse Mastiff nápolyi mastiff Mastino Neapolitan Mastiff

Mastino napoletano

PL mastino WEJŚCIEEN mastino